SSI ra mắt bảng giá tốc độ và lệnh điều kiện tổ hợp trên Webtrading phái sinh.

Ngày 04/09/2018, SSI golive tính năng streaming cho bảng giá chứng khoán phái sinh. Tính năng này được xem như một bảng giá tốc độ. Với phiên bản này, toàn bộ dữ liệu thị trường tại bảng giá và màn hình đặt lệnh sẽ được cập nhật liên tục tức thì với tốc độ nhanh nhất theo đúng thời gian thực.

Trích từ nguồn: http://ndh.vn/ssi-ra-mat-bang-gia-toc-do-va-lenh-dieu-kien-to-hop-tren-webtrading-phai-sinh-20180830041552147p4c146.news