Ngày 16/10/2018, Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Công ty TNHH Kỹ Thuật Sáng Tạo (INNOTECH) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YUANTA VIỆT NAM) đã chính thức được ký kết.

Tại buổi lễ hai bên đã thống nhất định hướng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy triển khai giải pháp middlebank, tăng sự tiện lợi cho người dùng trên cùng nền tảng của hệ thống giao dịch hợp nhất đa kênh (omni channels).