Tổng quan 

Được thành lập vào đầu tháng 03/2007, Công ty TNHH Kỹ Thuật Sáng Tạo (InnoTech) được biết đến là một đối tác cung cấp các dịch vụ tư vấn, phát triển và triển khai các giải pháp phần mềm, ứng dụng CNTT vào việc vận hành và quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Chứng Khoán và Tài Chính - Ngân Hàng.