Lĩnh vực chứng khoán 

  • Là một trong những công ty chứng khoán được xếp hạng hàng đầu Việt Nam hiện đang sử dụng sản phẩm Giao Dịch Trực Tuyến SSI Web Trading do InnoTech cung cấp từ năm 2009.
    Với yêu cầu phát triển và định hướng thị trường, thời gian sắp tới SSI và InnoTech tiếp tục cộng tác phát triển và triển khai mở rộng nhiều kênh tương tác, hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhà đầu tư.
    Xem thêm
  • Tiền thân là Công ty CPCK Kim Eng Việt Nam (KEVS) đã sử dụng sản phẩm Giao Dịch Trực Tuyến KE Trade do InnoTech cung cấp từ năm 2009.
    09/2012 đổi tên thành Công ty CPCK Maybank Kim Eng (MBKE) vẫn chọn InnoTech là đối tác cung cấp giải pháp và nâng cấp dòng sản phẩm Giao Dịch Trực Tuyến trên nhiều kênh tương tác.
    Xem thêm