CTCP Chứng khoán Hải Phòng (HAC) ra mắt hệ thống giao dịch trực tuyến mới.

14/11/2016

CTCP Chứng khoán Hải Phòng (HAC) ra mắt hệ thống giao dịch trực tuyến mới bao gồm; WebTrading (https://trading.haseco.vn) và Mobile Trading (HAC Mobile) trên iOS và Android