MBKE triển khai tính năng Loyalty

05/06/2017

MBKE triển khai tính năng Loyalty vào nền tảng giao dịch trực tuyến hiện tại của MBKE – được sử dụng để phân loại nhóm khách hàng, tính điểm thưởng, quản lý quy trình điểm thưởng. Nhà đầu tư có thể xem được điểm thưởng hiện tại và các chương trình mới hiện có của hệ thống giao dịch trực tuyến KE Trade