SSI triển khai sản phẩm chứng khoán phái sinh ra thị trường

10/08/2017

SSI golive sản phẩm chứng khoán phái sinh ra thị trường. Đồng thời nâng cấp hệ thống giao dịch công nghệ tiên tiến, đảm bảo cung ứng dịch vụ giao dịch phái sinh đa dạng, tiện ích, mở rộng kết nối và chạy ổn định trên nhiều nền tảng khác nhau như Window, MacOS, Linux.