15 nghị sĩ giàu nhất tại Quốc hội Mỹ

21/02/2019

Người giàu nhất Quốc hội Mỹ hiện tại là một doanh nhân công nghệ...