Báo cáo lợi nhuận “khủng”, ông chủ Tencent kiếm thêm gần 2 tỷ USD

17/08/2017

Tài sản tăng lên 37,7 tỷ USD, của nhà sáng lập Tencent tiếp tục là người giàu nhất Trung Quốc...