Bitcoin, Ethereum, Ripple thi nhau tụt đỉnh

27/06/2017

Nhà đầu tư vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến cú đổ vỡ bất ngờ của ethereum diễn ra trong tuần trước thì 3 đồng tiền ảo lớn nhất lại đua nhau giảm.