Cổ phiếu ngân hàng này đã tăng 50.000% kể từ năm 2002

17/08/2017

Chỉ tập trung vào bán lẻ nhưng cổ phiếu ngân hàng này lại khiến nhiều ngân hàng đa năng khác phải nể phục.