Cùng làm cà phê như ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhưng vị doanh nhân Do Thái này có gia đình hạnh phúc, thương hiệu trong top đầu thế giới

22/02/2019

Vào thập niên 1970-1980, Starbucks chỉ là một chuỗi nhà hàng cà phê thông thường chuyên bán cà phê, còn các cửa hàng kinh doanh phục vụ đồ uống chỉ là thứ yếu.