Đại gia viễn thông Trung Quốc muốn IPO

05/10/2012

Tập đoàn viễn thông Huawai Technologies của Trung Quốc đã tìm đến các ngân hàng đầu tư để xin tư vấn về phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).