Fortune: Tổng thống Pháp và CEO Facebook là 2 nhân vật U40 có ảnh hưởng nhất thế giới

18/08/2017

40 Under 40 là bảng xếp hạng hàng năm của hãng Fortune, liệt kê những người trẻ tuổi có ảnh hưởng nhất trong kinh doanh trên toàn cầu.