Huawei khẳng định không mở "cửa hậu" cho chính phủ Trung Quốc

22/02/2019

Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) sẽ từ chối nếu bị chính phủ Trung Quốc yêu cầu mở “cửa hậu” để họ truy cập vào các mạng lưới viễn thông nước ngoài vì Huawei không có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy, chủ tịch Huawei tuyên bố.