Không chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ, Mark Zuckerberg đi khắp đất nước để làm gì?

26/06/2017

Gần đây trên Facebook của vị CEO này ngập tràn ảnh của các chuyến đi nhiều bang trên đất Mỹ. Có phải đây là một chiến dịch vận động hành lang cho ghế Tổng thống?