Lào sắp gia nhập WTO

05/10/2012

Dự kiến, cuối tháng này Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ xem xét và thông qua gói quy chế thành viên dành cho Lào.