Nhà sáng lập tập đoàn Lotte nghỉ hưu ở tuổi 94 sau gần 70 năm nắm quyền

26/06/2017

Shin Kyuk-ho, nhà sáng lập 94 tuổi của Lotte, vừa quyết định nghỉ hưu khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị mà ông nắm giữ trong gần 70 năm qua.