Phá kỷ lục của chính mình, Apple chính thức trở thành công ty giá trị nhất mọi thời đại trên sàn chứng khoán

09/05/2017

Thậm chí, đã có nhà đầu tư còn cho rằng giá trị của Apple sẽ vượt qua mức 1.000 tỷ USD.