Phố Wall lao dốc vì ông Trump và khủng bố ở Barcelona

18/08/2017

Nhà đầu tư cảm thấy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump càng trở nên mờ mịt hơn sau khi ông giải tán hai hội đồng cố vấn tập trung những CEO hàng đầu nước Mỹ.