Tổng thống Trump đi vắng, Nhà Trắng trở thành công trường

17/08/2017

Khi tổng thống Mỹ Donald Trump đang tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài 17 ngày cũng là lúc công cuộc đại tu Nhà Trắng được tiến hành với những thay đổi to lớn.