InnoResearch 

inno research

 

  • Giải pháp cung cấp thông tin và là công cụ phân tích dữ liệu trực tuyến dành cho công ty chứng khoán;
  • Cung cấp tất cả các thông tin thị trường / ngành / công ty tuỳ thiết lập với nội dung phong phú: tin tức, dữ liệu cơ bản, phân tích kỹ thuật & tín hiệu ...
  • Cung cấp công cụ và lựa chọn để đăng tải các tài liệu nghiên cứu;
  • Tích hợp với Giải pháp Truyền Thông Trực Tuyến (InnoMedia) cung cấp dịch vụ gửi tin/ báo cáo tài chính tự động.