eKYC và việc mở tài khoản online mùa dịch

KYC (Know Your Customer) - là một quy trình dùng để xác định và chứng thực danh tính của một khách hàng. Quy trình này sẽ bao gồm nhiều khâu kiểm tra để đảm bảo rằng một khách hàng thật sự đúng là người mà họ tự nhận.

Khi bạn mở tài khoản ở ngân hàng, bạn phải điền các thể loại thông tin, scan chứng minh thư, giao dịch viên so sánh khuôn mặt bạn trên giấy tờ, etc. thì đó chính là một ví dụ gần gũi của quy trình KYC đấy. Mùa Cô Vít, mọi hoạt động của con người đều được chuyển từ offline lên online, quy trình KYC cũng vậy, khi chuyển lên online sẽ được gọi là eKYC.

Với ví dụ mở tài khoản ngân hàng, eKYC sẽ giúp bạn không phải tới gặp mặt trực tiếp nhân viên ngân hàng để mở tài khoản nữa.

  • Điền thông tin vào phiếu giấy -> điền phiếu thông tin online (trên website hoặc ứng dụng).
  • Đưa chứng minh thư cho nhân viên ngân hàng để scan -> dùng camera điện thoại, máy tính để chụp hình chứng minh thư.
  • Nhân viên ngân hàng kiểm tra tính đúng đắn giữa khuôn mặt của người mở tài khoản và người trên chứng minh thư -> quay 1 đoạn video để ngắn và gửi tới ngân hàng qua website hoặc ứng dụng.

Việc ghi nhận và xác thực lại các thông tin này từ đó chấp nhận và cung cấp các dịch vụ tương ứng sẽ tùy thuộc vào chính sách và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi tổ chức.

InnoTech đã tư vấn và cung cấp giải pháp eKYC cho một số công ty trong lĩnh vực chứng khoán, F&B, khách sạn, bệnh viện, logistics. Giải pháp của InnoTech được thiết kế để có thể ứng dụng linh hoạt vào từng lĩnh vực và từng mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi tổ chức. Tùy theo nhu cầu, doanh nghiệp có thể áp dụng eKYC 1 phần, toàn phần và cần thêm các nghiệp vụ xác minh nội bộ hoặc hoàn toàn tự động.