News Detail

InnoTech cập nhật phiên mới ứng dụng giao dịch cơ sở và phái sinh myHSC

Vừa qua, đội ngũ InnoTech cùng với nhóm phát triển ứng dụng của CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành nâng cấp các tính năng mới cho ứng dụng myHSC. Các tính năng mới bổ sung bao gồm:

- Theo dõi và đánh giá hiệu suất đầu tư,

- Cài đặt và cập nhật liên tục thông báo tài sản và thị trường

- Bổ sung các thông tin về thị trường ở trang chủ.

- Nâng cấp hệ thống phân phối dữ liệu thị trường,

Việc nâng cấp ứng dụng nằm trong nỗ lực của HSC để mang lại cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất và chuyên nghiệp nhất. HSC và InnoTech luôn cam kết nghiên cứu và phát triển các tính năng mới để cùng những trải nghiệm nhất cho khách hàng giao dịch qua các nền tảng online.

Share:
Tags: