News Detail

InnoTech trình bày tham luận tại Vietnam National Market Practice Group

Ngày 12/10/2023, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) phối hợp cùng Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) tổ chức cuộc họp lần thứ 10 Nhóm Thông lệ thị trường Việt Nam (Vietnam National Market Practive Group) tại TP. HCM. Cuộc họp lần này có sự tham dự của hơn 60 thành viên từ 35 đơn vị gồm cơ quan quản lý (Bộ Tài chính), các thành viên thị trường bao gồm các ngân hàng lưu ký, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các công ty cung cấp giải pháp hệ thống phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin. Chủ đề của cuộc họp lần này là “Phát triển bền vững và Công nghệ mới nổi trong dịch vụ chứng khoán”.

Tại buổi họp, InnoTech đã tham gia trình bày tham luận về giới thiệu hệ thống đầu tư và giao dịch theo mô hình tham chiếu. Hệ thống được xây dựng với kiến trúc theo thông lệ quốc tế, hỗ trợ giao dịch đa sản phẩm (như cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, CCQ và các sản phẩm khác) trên cùng một nền tảng. Với kiến trúc này, các tổ chức tài chính có thể cung cấp dịch vụ đa dạng và hoàn thiện nhất cho khách hàng, đảm bảo được độ linh hoạt và khả năng mở rộng, tịnh tiến đến xu hướng wealth management như các thị trường tài chính đã phát triển trong tương lai. 

Với những kinh nghiệm triển khai hệ thống cho các thị trường trong nước và nước ngoài, InnoTech hy vọng những thông tin đóng góp tại hội nghị sẽ góp phần vào việc điều chỉnh, xây dựng một hệ thống giao dịch đa sản phẩm hoàn thiện nhất của các CTCK hiện tại và tương lai.

Để nhận file trình bày tại tham luận, vui lòng liên hệ với InnoTech qua email: info@innotech.vn

Share:
Tags: