News Detail

TVS triển khai hệ thống Smart OTP cho web trading và mobile trading

Dịch vụ SmartOTP áp dụng cho hệ thống Web trading và Mobile trading đã được triển khai tại CTCP Chứng khoán Thiên Việt. 

Smart OTP là viết tắt của “Smart One-Time Password”. Đây là một hình thức xác thực hai yếu tố (2FA) được sử dụng để bảo mật các tài khoản và giao dịch trực tuyến. Trong đó, một yếu tố là mật khẩu đăng nhập của người dùng và yếu tố còn lại là một mã OTP được gửi đến thiết bị đã đăng ký của người dùng. Mã OTP này chỉ có thể sử dụng một lần và sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian ngắn.

Smart OTP do InnoTech và TVS phát triển sẽ được cài đặt ngay trên ứng dụng giao dịch chứng khoán của người dùng, giúp cho người dùng không phải cài đặt một ứng dụng mới. Khi có các giao dịch cần xác minh bằng Smart OTP, hệ thống sẽ gửi tới ứng dụng người dùng một mã duy nhất. Người dùng nhập mã này để xác thực giao dịch nhanh chóng.

Smart OTP cũng được ứng dụng trên nền tảng Webtrading bằng một cơ chế xác thực giữa 2 nền tảng Web trading và Mobile trading, mang lại sự thuận tiện cho người dùng ngay cả khi chỉ giao dịch trên Web trading.

 

Share:
Tags: