News Detail

InnoTech tham dự Hội nghị Tổng kết cung cấp dịch vụ Quỹ 2023 của VSDC

Ngày 10/11/2023, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ năm 2023” tại thành phố Huế. Đây là Hội nghị thường niên nhằm đánh giá và trao đổi với các tổ chức liên quan đến cung cấp dịch vũ Quỹ được VSDC tổ chức.

Tham dự hội nghị, có các lãnh đạo của VSDC, Uỷ ban Chứng khoán, Bộ Tài chính, UBCKNN, sở GDCK Hà Nội, các công ty Quản lý Quỹ (CTQLQ), Ngân hàng lưu ký giám sát, công ty chứng khoán là thành viên lập quỹ, đại lý phân phối cho các quỹ đầu tư chứng khoán và các công ty công nghệ tin học.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Văn Thanh – Tổng Giám đốc VSDC – nhận định, trong năm 2023, mặc dù tổng tài sản quản lý của các quỹ đầu tư có giảm nhẹ so với cuối năm 2022, nhưng rất nhiều thách thức khó khăn đã dần được tháo gỡ. Theo đó, mức độ tăng trưởng tài khoản sao dịch và số lượng các quỹ mở mới IPO đi vào hoạt động vẫn đang tiếp tục mở rộng. Tần suất giao dịch của các quỹ cũng tăng lên. Dự kiến sang năm 2024, VSDC sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ cho các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyên, mảng thị trường được đánh giá là sẽ có nhiều đột biến về số lượng tài khoản sử dụng dịch vụ. 

InnoTech hiện cũng thể hiện sự cam kết của mình vào việc đóp góp cho thị trường chứng chỉ quỹ phát triển hơn nữa trong tương lai bằng việc phát triển các giải pháp giao dịch chứng chỉ quỹ theo sát với quy định của VSDC và UBCKNN và thông lệ quốc tế.

Giải pháp hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ của InnoTech được cung cấp cho các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan tới phát hành, lưu ký, quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ sử dụng cho vận hành nội bộ và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cá nhân, tổ chức.

Vui lòng liên hệ info@innotech.vn để nhận thêm các thông tin về giải pháp.

 

 

Share:
Tags: