News Detail

INNOTECH hợp tác chiến lược với CTCP Chứng khoán Tiên Phong

Hệ thống giao dịch chứng khoán của CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS), triển khai bởi InnoTech hoạt động ổn định sau 1 năm triển khai, góp phần vào sự thành công vượt bậc của công ty trong mảng kinh doanh khách hàng cá nhân.

TPS với mục tiêu "Hướng đến Top đầu về ứng dụng công nghệ" đã lựa chọn InnoTech là đối tác chiến lược cung cấp các giải pháp hệ thống giao dịch bao gồm

  • Mobile trading
  • Web trading
  • Hệ thống giao dịch dành cho cộng tác viên và môi giới.

Tới nay, toàn bộ hệ thống công nghệ cho các sản phẩm của TPS đều đã được nâng cấp, kiện toàn và được thiết kế theo cơ chế mở, dễ dàng tích hợp và chuyển đổi, trong đó, sản phẩm đóng vai trò cốt lõi tiệm cận với nhu cầu thị trường, nhưng cũng có khác biệt, thiết kế riêng phù hợp với khẩu vị của từng phân khúc khách hàng. 

Lãnh đạo TPS cho biết "Nếu theo dõi TPS ngay từ khi mới tái cơ cấu cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin luôn được cấp lãnh đạo quan tâm đặc biệt. Cùng với TPS nằm trong hệ sinh thái TPBank là Ngân hàng số xuất sắc nhất những năm gần đây, vì vậy TPS luôn hướng đến tầm nhìn là công ty Chứng khoán công nghệ, nằm trong top đầu ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ."

Tiếp sau sự hợp tác thành công thời gian vừa qua, InnoTech và TPS sẽ tiếp tục hợp tác trong việc triển khai các tính năng, sản phẩm mới, giúp cung cấp trải nghiệm tốt nhất trong quá trình giao dịch chứng khoán của khách hàng tại TPS.