News Detail

InnoTech hợp tác với HSC cung cấp giải pháp giao dịch và số hoá cho Nhà đầu tư

Giải pháp giao dịch hợp nhất được InnoTech phát triển ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, công nghệ HTML5, ReactJS trên nền tảng web, Swift trên nền tảng iOS, Kotlin trên nền tảng Android giúp đáp ứng được các yêu cầu về một hệ thống giao dịch linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tối ưu tốc độ và khả năng xử lý lệnh.

Giải pháp số hoá hệ thống hoá và tự động hoá các quy trình từ phê duyệt hạn mức, kích hoạt tài khoản, tới quản lý hồ sơ khách hàng. Giải pháp giúp cải thiện năng suất làm việc, giảm thời gian xử lý nội bộ, từ đó mang lại chất lượng dịch vụ tốt hơn, nhanh hơn cho khách hàng.

Việc đầu tư vào công nghệ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của HSC trong việc chuyển đổi số, đổi mới theo sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và thị trường chứng khoán, mang lại những lợi ích cho nhà đầu tư của mình. Giải pháp công nghệ của InnoTech được lựa chọn bởi Các công ty chứng khoán lớn nhất trên thị trường là minh chứng cho độ tin cậy, ổn định, khả năng đáp ứng cao với khối lượng giao dịch lớn cùng kinh nghiệm vận hành nhiều năm các hệ thống lớn trên thị trường.

 

Share: