News Detail

InnoTech phối hợp với YSVN cung cấp giải pháp Cổng đặt lệnh cho NĐT nước ngoài

InnoTech phối hợp với Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam ra mắt cổng đặt lệnh cho khách hàng tổ chức nước ngoài. Giải pháp được InnoTech phát triển với công nghệ HTML5 và ReactJS với phần lõi được lập trình với ngôn ngữ Java, đảm bảo được độ ổn định và tốc độ gửi lệnh.

Giải pháp được cung cấp cho các khách hàng tổ chức HongKong và Hàn Quốc giúp tiếp cận, đầu tư dễ dàng hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.