News Detail

InnoTech tích hợp thành công Sacombank vào giải pháp Inno Middle Bank

Tháng 6 vừa qua, InnoTech đã triển khai tích hợp thành công Ngân hàng Sacombank vào giải pháp Trung gian thanh toán các giao dịch chứng khoán của InnoTech (InnoMiddle Bank).

Giải pháp giúp các công ty chứng khoán kết nối trực tiếp tới các ngân hàng liên kết để thực hiện các nghiệp vụ thu chi hộ. Nhờ đó quy trình nộp rút tiền của khách hàng vào tài khoản chứng khoán sẽ được rút ngắn, thuận tiện và dễ dàng hơn. 

Giải pháp được phát triển trong nỗ lực cùng các khách hàng của InnoTech mang lại trải nghiệm xuyên suốt nhất trong việc giao dịch của các nhà đầu tư. Hiện, giải pháp đã kết nối thành công với BIDV và Sacombank và được triển khai tại nhiều công ty chứng khoán tại Việt Nam.