News Detail

InnoTech và TVS cung cấp giải pháp giao dịch hợp nhất cho Nhà đầu tư

Giải pháp InnoTech phát triển cho TVS hợp nhất giao dịch phái sinh và giao dịch cơ sở trên một nền tảng. Nhà đầu tư sẽ có trải nghiệm xuyên suốt cho hoạt động đầu tư của mình trên cả nền tảng web và mobile.

TVS là công ty chứng khoán là thành viên của HOSE và HNX từ năm 2007 và được niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM vào năm 2015. Việc đầu tư nâng cấp hệ thống giao dịch cơ sở và phái sinh nằm trong chiến lược mở rộng kinh doanh của công ty năm 2020 trong việc nỗ lực mang lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình.

Share: