News Detail

InnoTech và TVS triển khai hệ thống customer onboarding eKYC

Công ty CTCP chứng khoán Thiên Việt (TVS) vừa triển khai dịch vụ mở tài khoản trực tuyến eKYC. Theo đó, người dùng chỉ cần 3 phút với một vài thao tác đơn giản là có thể mở xong tài khoản để giao dịch chứng khoán tại TVS.

Dịch vụ thuộc hệ thống quản lý khách hàng trực tuyến InnoTech phối hợp triển khai với TVS bao gồm

  • Giao diện mở tài khoản trực tuyến eKYC
  • Quản lý và lưu trữ thông tin khách hàng
  • Tạo, kích hoạt tài khoản giao dịch chứng khoán tự động và gửi thông tin cho khách hàng

TVS là công ty chứng khoán tập trung vào mảng IB và ngân hàng đầu tư với danh mục gồm rất nhiều cái tên nổi bật như Momo, Finhay. Những năm vừa qua, TVS bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính cho các khách hàng cá nhân và lựa chọn InnoTech là đối tác công nghệ để triển khai các dịch vụ số tới các khách hàng.

Share:
Tags: